Grupa NWE

Viterra Construction S.A. to podmiot wchodzący w skład grupy NWE. Grupa funkcjonuje na rynku od 2007 roku.

Oferta skierowana jest do wymagających i oczekujących rzetelności klientów korporacyjnych ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor energetyczny. Posiadamy potencjał umożliwiający realizację przedsięwzięć na szeroką skalę.

Zajmujemy się kompleksową realizacją zadań w obrębie wielu dziedzin przemysłu. Prowadzimy prace badawczo rozwojowe, których efektem jest kilka własnych opracowań komercyjnych ukierunkowanych na innowacje w elektrotechnice oraz energetyce przemysłowej i dystrybucyjnej.

Dysponujemy solidną bazą sprzętową, transportową, jak również wyspecjalizowaną kadrą posiadającą duże doświadczenie w prowadzeniu projektów. Zasoby ludzkie, którymi dysponuje grupa to ponad 50 osób na terenie województwa mazowieckiego.

W 2009r. nastąpiła certyfikacja podmiotów grupy za zgodność funkcjonowania procesów w obrębie normy ISO. Audyt certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdził, że w zakresie koordynacji prac budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, drogowych i wykończeniowych, firma działa zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2008.

Do 2017r. Grupa wypracowała ponad 2300 opracowań geodezyjnych, 1600 projektów sieci elektroenergetycznych, ponad 400 wykonanych budów sieci elektroenergetycznych, ponad 30 wdrożeń informatycznych systemów ERP i CRM w kraju i za granicą.

Oferta

Realizacja przedsięwzięć z dziedziny energetyki, teletechniki i geodezji począwszy od koncepcji aż po wykonanie, świadcząc:

  • usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa napowietrznych i kablowych linii niskiego i średniego napięcia
  • usługi w zakresie montażu: stacji transformatorowych - słupowych oraz kontenerowych, usuwanie kolizji WN i SN
  • usługi w zakresie geodezji z uwzględnieniem numerycznych modeli pokrycia terenu z użyciem powietrznych pojazdów bezzałogowych
  • usługi w zakresie wykonawstwa zintegrowanych systemów informatycznych

Projekty

H2 Blackout

W 2017 roku wspólnie z Politechniką Warszawską oraz Instytutem Technologii i Materiałów Elektronicznych spółka rozpoczęła prace badawczo rozwojowe w dziedzinach Biotechnologii, Awioniki i Teletechniki. Głównym rezultatem projektu będzie prototyp nowego produktu w postaci autonomicznego, niezależnego od zasilania zewnętrznego, systemu lokalizacji awarii sieci energetycznych w stanie całkowitego braku zasilania. W ramach realizacji projektu skonstruowany zostanie prototyp bezzałogowego pojazdu lotniczego o charakterystyce umożliwiającej długotrwałe przebywanie w powietrzu. Opracowane zostaną również niezależne energetycznie „terenowe gniazda” pojazdów lotniczych oraz system ich naprowadzania na gniazdo i sieć elektroenergetyczną. Elementem umożliwiającym monitorowanie sieci będzie system komunikacji wideo w rozdzielczości 1080p dalekiego zasięgu, uwzględniający możliwość wykorzystania częstotliwości niekoncesjonowanych. Do poprawnego działania systemu lokalizacji awarii sieci energetycznych niezbędne będzie utworzenie zautomatyzowanej i sterowanej centralnie infrastruktury teletechnicznej wraz z systemem operatorskiego zarządzania zewnętrzną infrastrukturą. Bazą takiej infrastruktury będzie zaprojektowana w ramach projektu sieć przekaźników AV.

Nowatorskim elementem projektu będzie opracowanie prototypu pojazdów lotniczych o ultralekkiej konstrukcji oraz sposób wzajemnej komunikacji i przesyłu danych umożliwiający analizę stanu sieci elektroenergetycznej w warunkach całkowitego braku zasilania na zadanym obszarze. Realizacja projektu wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu obejmującego obszar konstrukcji, inżynierii materiałowej oraz elektroniki.

Dławnica czopowa VT 110 i VT 160

W ramach prowadzonych prac badawczych Spółka opracowała dwa wielozakresowe rozwiązania dla potrzeb elektroenergetyki dystrybucyjnej.

Wielozakresowe rozwiązanie stosowane przy uszczelnieniach wszelkiego rodzaju przepustów kablowych ze szczególnym ukierunkowaniem na linie energetyczne o przekrojach kabli 70-240mm2.

Na bazie kilkumiesięcznych prac badawczych wytworzono prototypy i skierowano je na celowe badania certyfikacyjne.

Planowane uruchomienie produkcji nastąpi w pierwszym kwartale 2018r.

Kontakt

Viterra Construction S.A.
02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 8/104
biuro@viterra.pl

NIP 951-23-97-063, REGON 362389279
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000573616